Health Concept Analyzer-mittaukset

Healt Concept Analyzer- ravintoainemittaus antaa tietoa kehon 13 osa-alueesta mm; vitamiinit, kivennäisaineet, happo-emästasapaino, ihon hyvinvointi, ruuansulatus, sydän ja verisuonet ja luusto. 

HCA-mittausten tarkoituksena on saada edulliseen hintaan vihiä terveydentilasta. Täysin kattavia ja aukottomia tuloksia tällä mittauksella ei saada, eikä HCA-mittalaite anna lääketieteellistä diagnoosia, eikä sillä mitata sairauksia.

HCA-ravintoainemittaus on magneettiresonanssi-analyysiin perustuva terveydentilan arviointimenetelmä. Solumme uudistuvat säännöllisesti tuottaen erilaisia sähkömagneettisia aaltoja. HCA-mittaus havaitsee kehon sähkömagneettiset värähtelyt ja poikkeamat. Samalla laite vertaa tuloksia normaaleihin viitearvoihin. Tutkimus antaa valtavasti tietoa kehosi toiminnasta, vitamiini- ja hivenainetasosta sekä terveydentilastasi. Heikon magneettikentän taajuus ja energia voidaan määritellä kädessä pidettävällä sensorilla. Mittauslaitteeseen on määritetty oireiden ja ravitsemusindikaattorien normaalit värähtelytaajuudet. Laite vahvistaa niitä, ja lähettää ne edelleen tietokoneen analysoitaviksi. Lopuksi niille annetaan vastaava negatiivinen tai positiivinen kvanttiarvo. Kvanttiarvo osoittaa oireen tai ravintoaineen puutteen luonteen ja tilan viitteellisesti. Health Concept Analyzer-mittaus yhdistää lääketieteen, bioinformatiikan, sähkötekniikan ja muiden tieteenalojen innovaatiot. Kvanttilääketiedeteorian mukaisesti laite rekisteröi ihmissolujen lähettämät heikot magneettikentät ja analysoi ne tieteellisesti ja määrittää tietojen perusteella tärkeimmät alueet eli laite mittaa henkilön terveydentilaa juuri mittaushetkellä. Laite pyrkii määrittämään, mitkä aiheuttaa stressiä elimistössä. Ihmiskeho on järjestelmä, joka koostuu valtavasta määrästä soluja, jotka kasvavat, kehittyvät, jakautuvat, vahvistuvat ja kuolevat. Näin kudokset uusintavat itseään ja pysyvät toimintakykyisinä. Aikuisen ihmisen elimistössä jakautuu joka sekunti noin 25 miljoonaa solua. Verisolut uusiutuvat noin sadan miljoonan solun minuuttivauhtia. Jos noin kymmenessä solussa on toiminnallisia häiriöitä, ne voidaan tunnistaa Health Concept Analyzer -mittauslaitteella.

Keskeinen tekijä solujen jakautumis- ja uusiutumisprosessissa on solun ionien aikaansaama sähköinen varaus. Sähkövaraus tuottaa sähkömagneettisia aaltoja eli säteilyä. Ihmiskehossa jatkuvasti syntyvä sähkömagneettinen säteily kuvastaa elimistön toimintaa, ja siksi sen perusteella voidaan arvioida ihmisen kehon tilaa. Mittalaite vahvistaa ja analysoi mikrosirunsa avulla ihmiskehon heikon matalataajuuksisen sähkömagneettisen säteilyn ja vertaa tuloksia viitearvoihin. Fysikaalinen mittausmenetelmä perustuu niin sanottuihin Fourierin muunnoksiin. Muunnosta käytetään signaalinkäsittelyssä erilaisiin taajuusanalyysiä vaativiin sovelluksiin. Fourierin muunnoksen avulla kehon signaalit jaetaan taajuuskomponentteihin, jotta signaalit eri kehon osista voidaan erottaa toisistaan.

Voit valita joko laajan mittauksen, joka sisältää kaikki osa-alueet tai sitten suppea eli vitamiinit ja kivennäisaineet, aminohapot ja koentsyymit.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Laaja mittaus 65€ ja lyhyt mittaus 35€